Polska Zielona Ściana

2013-03-20
logo ncbir
poszukiwania
poszukiwania
pierwsza zielona ściana zewnętrzna

Prowadzimy badania nad zewnętrznymi ogrodami wertykalnymi. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie badawczym Polska Zielona Ściana szukamy rozwiązań zewnętrznych ogrodów wertykalnych. Dwuletni projekt powstaje w konsorcjum z naukowcami SGGW. Pozwoli on na stworzenie technologii, umożliwiającej swobodne korzystanie z zielonych elewacji, ekranów akustycznych i zielonych ścian ogrodzeniowych w klimacie Polski.

Na zdjęciach znajduje się dokumentacja z poszukiwania roślin do zielonej ściany zewnętrznej oraz pierwsza zielona ściana zewnętrzna w budowie.